VIP Tour 2018 لیفتراک هیوندای

VIP Tour 2018 لیفتراک هیوندای

بازدید واحد لیفتراک شرکت آسان راه البرز به همراه تعدادی از مشتریان از مجموعه کارخانجات هیوندای

VIP Tour 2016 بخش لیفتراک

VIP Tour 2016 بخش لیفتراک

بازدید واحد فروش لیفتراک شرکت آسان راه البرز به همراه تعدادی از مشتریان از مجموعه کارخانجات هیوندای شدند.

VIP تور لیفتراک هیوندای 2015

VIP تور لیفتراک هیوندای 2015

واحد فروش لیفتراک شرکت آسان راه البرز به همراه تعدادی از مشتریان خود 21 شهریور ماه امسال راهی کره جنوبی برای بازدید از مجموعه کارخانجات هیوندای شدند.