VIP Tour 2016 بخش لیفتراک

VIP Tour 2016 بخش لیفتراک

بازدید واحد فروش لیفتراک شرکت آسان راه البرز به همراه تعدادی از مشتریان از مجموعه کارخانجات هیوندای شدند.

VIP تور لیفتراک هیوندای 2015

VIP تور لیفتراک هیوندای 2015

واحد فروش لیفتراک شرکت آسان راه البرز به همراه تعدادی از مشتریان خود 21 شهریور ماه امسال راهی کره جنوبی برای بازدید از مجموعه کارخانجات هیوندای شدند.

VIP تور ماشین آلات سنگین هیوندای 2015

VIP تور ماشین آلات سنگین هیوندای 2015

واحد فروش ماشین آلات سنگین شرکت آسان راه البرز به همراه تعدادی از مشتریان خود 21 شهریور ماه امسال راهی کره جنوبی برای بازدید از مجموعه کارخانجات هیوندای شدند.

VIP تور ماشین آلات سنگین هیوندای 2014

VIP تور ماشین آلات سنگین هیوندای 2014

واحد فروش ماشین آلات سنگین شرکت آسان راه البرز به همراه تعدادی از مشتریان خود 17اردیبهشت ماه سال 1393راهی کره جنوبی برای بازدید از مجموعه کارخانجات هیوندای شدند.

VIP تور ماشین آلات سنگین هیوندای 2011

VIP تور ماشین آلات سنگین هیوندای 2011

واحد فروش ماشین آلات سنگین شرکت آسان راه البرز به همراه تعدادی از مشتریان خود 6خرداد ماه سال 1391راهی کره جنوبی برای بازدید از مجموعه کارخانجات هیوندای شدند.