معرفى روغنھای ھیونداى با کارکرد بالا (تا ٥۰۰۰ساعت)     

 

 

   

 

 

 

روغن موتور دیزل

 

 حفاظت از موتور ماشین ھای دیزلی

 جلوگیری از جرم گرفتن موتور.

کاھش انتشار ذرات مضر که باعث آلودگی ھوا می شود.

محافظت در برابر خاموش شدن در شرایط سرد از طریق افزایش دما و بھبود شاخص گرانروی. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
 
   
   

 

 

روغن ھیدرولیک

 

عملکرد بھینه سیستم ھیدرولیک فشار بال

حفاظت از قطعات، اجزای سیستم ھیدرولیکی و کارکرد آسان در شرایط سخت.

پایداری اکسیداسیون/حرارتی ھمراه با طول عمر بیشتر.

دارای مواد ضد سایش برای شرایط فرسایشی در دماھای بالا.

حفظ عملکرد بھینه در طیف گسترده ای از شرایط آب و ھوایی سخت

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روغن واسکازین

 

عملکرد بھینه و افزایش طول عمر دنده

افزایش مقاومت در برابر اکسیداسیون و کاھش غلظت روغن.

افزایش پایداری دنده در برابر خوردگی که عمر قطعات را طولانی تر میکند.

محافظت از دنده در برابر ھرنوع آلودگی و عوامل خارجی.

 به حداقل رساندن مصرف سوخت با جلوگیری از ایجاد حباب.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روغن گریس

 

عملکرد پایدار و ایمن

پایداری اکسیداسیون بالا و روانکاری عالی در مقایسه با روغن لیتیمیبدون ریزش

و دارای روانکاری با ماندگاری بالا.

جلوگیری ازآسیب بلبرینگ در مقابل بارھا و ضربه ھای سبک.

مقاومت بسیار خوب در برابر اکسیداسیون و در شرایط نگھداریطولانی مدت غلظت

یا تغییر رنگ ایجاد نمی کند.

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

مقایسه ی روغن ھیدرولیک ھیوندای 46 با روغن غیر سنتتیک

 

 

 

مقایسه ی روغن موتور ھیوندای 40/15W با روغن غیر سنتتیک و نیم سنتتیک

 

 

 

روغن هیوندای,روغن اصلی هیوندای,روغن موتور اصلی هیوندای,روغن هیدرولیک هیوندای,روغن هیدرولیک بیل هیوندای,روغن موتور بیل هیوندای,واسکازین هیوندای,گریس هیوندای,روغن موتور لودر روغن موتور لیفتراک
,واسکازین لودر,گریس هیوندای,روغن هیدرولیک لودر,روغن واسکازین,روغن گریس,روغن واسکازین هیوندای,روغن گریس هیوندای,روغن لیفتراک,روغن بیل مکانیکی,روغن لودر,روغن هیوندای,روغن اصلی هیوندای,روغن اورجینال,روغن ماشین سنگین,روغن ماشین آلات سنگین,
فروش روغن هیوندای,فروش انواع روغن,فروش روغن لودر,فروش روغن لودر,فروش روغن لیفتراک,فروش روغن,فروش گریس,فروش واسکازین,فروش روغت هیدرولیکفروش روغن موتور,فروش واسکازین هیوندای,فروش روغن هیدرولیک هیوندای,,