دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد ، معادن ، فلزی ، ریخته گری ، متالوژی و تجهیزات وابسته این نمایشگاه در تاریخ 19/03/1394 الی 22/03/1394 بر پاشده است.

نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد ، معادن ، فلزی ، ریخته گری ، متالوژی، صنایع فولاد ، معادن و تجهیزات وابسته تبریز

نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد ، معادن ، فلزی ، ریخته گری ، متالوژی، صنایع فولاد ، معادن و تجهیزات وابسته تبریز

حضور شرکت آسان راه البرز در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری، متالوژی و تجهیزات وابسته

  مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.

 
نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری، متالوژی و تجهیزات وابسته در استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز در
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار شد. این نمایشگاه داخلی در سطح بین المللی برگزار شد و شرکت  آسان راه البرز
با حضوری پررنگ توانسته پاسخگوی نیاز های باز دید کنندگان در این نمایشگاه بزرگ داخلی و بین المللی باشد.
 
 

نظرات

 
   
 
Captcha